Zoznam citovanej literatúry

1. Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava, Libri 1999, 2000, s.180.
2. Hurban, J. M.: Od Silvestra do troch kráľov. Bratislava, TATRAN 1975, s.147.
3. Hurban, J. M.: Od Silvestra do troch kráľov. Bratislava, TATRAN 1975, s.199.
4. Hurban, J. M.: Od Silvestra do troch kráľov. Bratislava, TATRAN 1975, s.183.
5. Hurban, J. M.: Od Silvestra do troch kráľov. Bratislava, TATRAN 1975, s.177.
6. Hurban, J. M.: Od Silvestra do troch kráľov. Bratislava, TATRAN 1975, s.129.
7. Hurban, J. M.: Od Silvestra do troch kráľov. Bratislava, TATRAN 1975, s.129.
8. Hurban, J. M.: Od Silvestra do troch kráľov. Bratislava, TATRAN 1975, s.130.
9. Hurban, J. M.: Od Silvestra do troch kráľov. Bratislava, TATRAN 1975, s.128.
10.Hurban, J. M.: Od Silvestra do troch kráľov. Bratislava, TATRAN 1975, s.134.
11. Hurban, J. M.: Od Silvestra do troch kráľov. Bratislava, TATRAN 1975, s.148.
12. Hurban, J. M.: Od Silvestra do troch kráľov. Bratislava, TATRAN 1975, s.147.
13. Hurban, J. M.: Od Silvestra do troch kráľov. Bratislava, TATRAN 1975, s.183.
14. Hurban, J. M.: Od Silvestra do troch kráľov. Bratislava, TATRAN 1975, s.177.
15. Hurban, J. M.: Od Silvestra do troch kráľov. Bratislava, TATRAN 1975, s.143.
16. Hurban, J. M.: Od Silvestra do troch kráľov. Bratislava, TATRAN 1975, s.168.
17. Hurban, J. M.: Od Silvestra do troch kráľov. Bratislava, TATRAN 1975, s.195.