Konflikty

Konflikty
1. Medziľudské (medzi jednotlivými postavami)
Dôverčivosť – prešibanosť
(Ilona – Renzef)
Hlúpa dôverčivá Ilona si kúpila žreb od prefíkaného žida Renzefa, ktorý tvrdil, že jej žreb určite vyhrá. Ilona z túžby po veľkých peniazoch žreb kúpila za svoje ťažko zarobené úspory.
Klebety – klebety
(Brožek – Hurdálková)
Brožek ako pravý Bruchoslavičan vie, že jediný spôsob ako odhovoriť Šúplatu od Ľudmily je ohovoriť Hovorkovú pred Hurdálkovou.
(Hurdálková – Hovorková)
Hurdálková chce odhovoriť Šúplatu od ženby s Ľudmilou. Tvrdí mu, že Hovorková má veľa dlhov a bohatstvo len predstiera. Keď sa s Ľudmilou ožení, bude ich musieť vyplatiť on. Šúplata sa hnevá na Hovorkovú a povie jej o dlhoch a o svojej informátorke dôveryhodnej Hurdálkovej. Hovorková zase pred ním ohovorí celú rodinu Hurdálkovej.
Žiarlivosť
(Milenský – Brožek)
Brožek chce ukázať neokrôchanosť Šúplatu a znechutiť ho pred Hovorkovou, a tak začne žartovať s vdovou Hovorkovou a Ľudmilou. Milenský nepochopí úmysly a spôsoby nahováračiek svojho priateľa a strašne naňho žiarli. Pokladá ho za zradcu. Súperenie o ženu
(Milenský – Šúplata)
Šúplata na návšteve chce očariť Ľudmilku svojimi rečami, nedarí sa mu, dievča sa mu vysmieva. Šúplata je v nevýhode – starý, škaredý, lakomý, nevzdelaný. Oproti nemu Milenský – milý, pekný, vzdelaný, slovenský spisovateľ, do ktorého je Ľudmila zaľúbená.
2. Spoločenské (konflikt postavy so spoločnosťou)
Vzťah k národu
(Brožek – Milenský)
Rôzne názory dvoch slovenských vzdelancov pre ďalší rozvoj národa.
Pýcha a nevzdelanosť
(Šúplata – Milenský)
Šúplata nevzdelaný, ale bohatý, ktorý myslí len na vlastný prospech. Milenský vzdelaný spisovateľ, ktorý myslí aj na blaho svojho národa a jeho hospodársku prosperitu.
3. Osobné (konflikt sám so sebou)
Láska k peniazom – láska k žene
(Šúplata – Ľudmila – Ilona)
Šúplata si chce zobrať Ľudmilu za ženu aj bez peňazí, ale keď sa dozvie, že žreb 1847, vyhráva rýchlo sa ožení s Ilonou. Vyhrá uňho láska k peniazom nad láskou k žene. Láska k žene – láska k národu
(Milenský – Ľudmila)
Milenský je zaľúbený do Ľudmily, keď prestáva dúfať, že ju dostane za ženu rozhodne sa všetky sily venovať národu. (17) "Posvätím sa teda celkom tebe, národ môj."