Ideový rozbor

V tomto diele autor rozoberá vtedajšie dobové národné problémy na
obyvateľoch Bruchoslavíc, hlavne na postavách vlastencov Milenského a Brožka. Kritizuje meštianstvtvo a odporcov slovenskej idey.Chce aby ľudia robili viac pre prospech svojho národa a nielen sa starali sami o seba. Taktiež hovorí, že Slováci potrebujú na čelo sociálneho génia a nie iba teológa, pretože dovtedy budú vo svojej národnosti iba „nedochôdčence.“