Charakteristika

Bruchoslavičania– sú vychýrení klebetníci. Autor o nich hovorí (5) "…lebo tí majú klebetenie radšej ako každodenný chlieb." Okrem toho, že radi klebetili, boli mamonármi. Ľudí neposudzovali podľa vzdelania, ale podľa pôvodu a bohatstva. Preto vzdelaný slovenský spisovateľ Milenský bol pre nich iba "obyčajným škrabákom", avšak neokrôchaný, ale bohatý Šúplata to už bol niekto.
                                                                                                                  
Ďorď Šúplata
Bol bohatým zemanom, starým mládencom, veľmi sa túžil oženiť. Všetky vydajachtivé staré slečny ho mali vo svojom zozname. Doteraz sa neoženil, lebo nikdy nebol spokojný s venom, 5000 zlatých mu bolo málo. (6) "V tomto teda okamihu, v ktorom mu čas toho päťdesiateho Silvestra na chrbát vytína, rozmýšľa usilovne o tom, ako by už predsa raz mohol zlomiť tie reťaze mládeneckej slobody." Veľmi sa mu páči Ľudmila Hovorková, tú by si z lásky zobral aj bez vena. Jeho túžba po peniazoch je však veľmi veľká. Je skôr lakomý, ako šetrný ako to vidieť aj na poškodenom zrkadle. (7) "Cez prostriedok beží hrubá čiara, a to je rozpuklina skla…Jeho rámiky a malý fioček boli z hrubého papieru pooblepované pekným, kvietkovaným papierom." Ale na lásku zabudne, keď mu klebetnica Hurdálková narozpráva, že vdova Hovorková má iba dlhy. Keď potom zistí, že jeho slúžka Ilona má žreb, ktorý vyhráva 200 000 zlatých, z mamony sa s ňou ožení. Bol skôr škaredý ako pekný, ale sám bol so svojím výzorom spokojný. (8) "V tomto puknutom zrkadle vidieť krivý nos a nadrapené oko…Vlasy sa mu na hlave trochu pobelievajú, ale čo sa ktorý len trochu väčšmi, zabelie hneď ho pán Šúplata čímsi potiera…Zuby má pekné, čierne ako havran." Myslí si, že je vtipným spoločníkom, ale všetci sa mu radšej vyhnú. (9) "…a páni Bruchoslavičania, čo dolu Váhom išli, znali ho tiež dobre a vyhýbali mu na ulici jeden pred druhým."
Ilona, vydatá Šúplatová
Staršia, krívajúca slúžka a zároveň aj kuchárka u bohatého Šúplatu. Bola veľmi šetrná, schránlivá a aj keď nebola dobrou kuchárkou kvôli jej šanovlivosti, úspornosti bol Šúplata s ňou spokojný. Bola naivná, skoro až sprostá, preto nepochopila, že žreb, ktorý jej predal prefíkaný žid za jej usporené peniaze, nemusí vyhrať. Bola zaslepená vidinou veľkého bohatstva. (10) "…nedala som päť, ale šesť zlatých v striebre za tento papierik; ale to si veru vyprosím, aby mi ho daromným papierom menovali! A dvestotisíc zlatých, ktoré zaň dnes – zajtra dostanem?…veď mne ten strapatý žid Renzef s istotou povedal, že akási banka vo Viedni bude túto ceduľu…skoro vyplácať…A to je žid statočný!"
Jaroslav Milenský
Bol zapáleným slovenským vlastencom, spisovateľom, bez väčších finančných prostriedkov. Nechcel byť vtieravý (11) " Jaroslav sa poklonic slušne, ale nie veľmi podlízavo." Bol ochotný zostať v Bruchoslaviciach z lásky k Ľudmile. Obáva sa, že bohatá vdova Hovorková bude brániť ich láske. Keď Brožek začne žartovať s vdovou Hovorkovou a Ľudmilou, aby jej znechutil Šúplatu, veľmi žiarli a podozrieva priateľa zo zrady. Nevie, že jeho priateľ mu podaroval vyhrávajúci žreb a snaží sa získať na jeho stranu Ľudmilinu starú mamu.
Brožek
Bol bohatým advokátom, obetavým kamarátom Milenského od školských čias, čo dosvedčuje aj skutočnosť, že daroval Milenskému žreb na 200 000, aby mu umožnil zobrať si Ľudmilu. Na vlastenectvo sa pozeral s rozumom.
vdova Hovorková
Bohatá vdova, ktorá chce zabezpečiť svoju vnučku vydajom za starého, lakomého, neokrôchaného skupáňa Šúplatu. Milovala klebety – pred Šúplatom poohovárala Hurdálkovú. Keď Šúplata sa nečakane oženil so slúžkou Ilonou, bola veľmi rada, že namiesto víťazného žrebu dostal iba šmatlavú Ilonu. Zo zlosti súhlasila aj so ženíchom Milenským, ktorý nečakane zbohatol. Bola klebetná, mamonárka, pomstychtivá, zlomyseľná Bruchoslavičanka. Ako noblesná mešťanka chcela ukázať svoju znalosť aj cudzích jazykov. (12) "počínala aj ona svoju reč a "Herr von Šúplata" sem, "Herr von Šúplata" tam, len tak lietalo z jej ústočiek."
Ľudmila Hovorková
Celý dej sa točí okolo Ľudmily, ale nevieme o nej veľa. Autor jej výzor opísal slovami: (13) "Keď dnu vošla … akoby bol anjel zletel dolu na zem z vysokého neba. Nôžky mala, ale sa nimi zeme nedotýkala, oči mala, ale si do nich pozrieť nedala…rúčky mala ako valčeky, hrdlo ako alabaster a líčka – a zúbky lež ako hovorím opísať sa to nedá…" (14) "Brožek o Ľudmile vedel, že je jediné dievča v celých Bruchoslaviciach oddané svojmu národu." Ľudmila bola poslušná, mala rada svoju starú mamu, ale vedela si obhájiť svoju lásku k Milenskému, odmietla nielen Šúplatu, ale aj Brožka. Nebola ani mamonárka (15) "K tomu bola aj takej povahy, že k bohatstvu nemala veľkej náklonnosti."
vdova Hurdálková
Bola najznámejšou klebetnicou v Bruchoslaviciach. Hurdálkovci mali krčmu, kde sa dozvedela všetko o každom.
(16) "…Najradšej sa dozvedala na cudzie dlhy…Nemala inej roboty ako dozvedať sa a zas klebetiť o tom… Bola vo veľkej vážnosti u klebetných Bruchoslavičaniek. …Veď to Hurdálková povedala." Mala prehľad o všetkých financiách v meste. Brožek si ju vybral ako informátorku o dlhoch vdovy Hovorkovej.