Bibliografia

IVANOVA, Mária a spol.
; LITERATÚRA 1 Učebnica pre 1. ročník gymnázií a stredných škôl
; Poľana
; Bratislava 2002
; 190 s.  
HURBAN, J.M.
; Od Silvestra do Troch kráľov
; TATRAN
; Bratislava1975
; 222 s.
 
MIKULA,V. a kol.
; Slovník slovenských spisovateľov
; Bratislava 1999,2000
; Libri
;