Rozbor a problémy

 

         Hurban postavil dej svojej novely do mestečka Bruchoslavice. Toto miesto je vhodné na zosmiešnenie mnohých malomeštianskych zlozvykov a negatív. Hlavnými sú klebetníctvo, pretvárka, chamtivosť a prospechárstvo. Všetci Bruchoslavčania nimi trpia až na pár výnimiek.
         Klebetníctvo je v Bruchoslaviciach veľmi rozšírené. Každý Bruchaslavčan vždy všetko vie. Príkladom je Šúplata. Ihneď ako sa dozvie od Hovorkovej, že má nádej na ohlášky s Ľudmilou vie o tom celá krčma a neskôr celé mesto. Hlavným aktérom tohto zlozvyku však nie je Šúplata, ale Hurdáková. Je majiteľkou miestnej krčmy, vďaka čomu vie vždy o všetkom. Hurban hodnotí tento zlozvyk ako úbohý a hodný zavrhnutia.
 
           „ Najlepšie je nechať ich o sebe hovoriť do vôle a tešiť sa zakaždým,
                               keď dačo zlé o sebe očuje z ich úst. “31
 
          „ V prúde horlivej reči primiešal Šúplata aj také reči a správy, o akých Hurdáková
                       ani neškrtla. Išlo mu to tak z jazyka ako to načim. “32
             
           Ďalšou charakteristickou črtou Bruchoslavčana je chamtivosť. Najlepším demonštratívnym príkladom pre túto vlastnosť je Šúplata. Je neuveriteľne komické ako dokáže túžba po peniazoch vnútiť tomuto človeku do duše lásku. Aby získal peniaze zamiluje sa do hocikoho a ešte aj sám seba presvedčí, že je to skutočné. Takto zareagoval potom ako sa dozvedel, že Ilona vyhrala milión:
 
               „ Nikdy sa mu ešte táto jeho verná slúžka v takom svetle
                              ako je teraz, jej tvár videl ako tvár anjela. “ 33
 
              Šúplata nie je jediný. Hovorková bola ochotná obetovať svoje šťastie kvôli peniazom, ale jej chamtivosť je natoľko silná, že je ochotná nanútiť rovnakú chybu svojej vnučke.
Všetky vzťahy v Bruchoslaviciach sú založené na pretvárke. Pretvárka je to,čo udržuje pokoj avšak zaručuje neúprimné a povrchové vzťahy. Taký je aj vzťah Hovorkovej a Šúplatu. Každý chce niečo získať tak sa tvári prívetivo. Hovorková sa väčšinou tvári prívetivo a to buď z toho dôvodu, že chce niečo alebo nechce aby ju ohovárali. Tomu sa však v Bruchoslaviciach nevyhne. Pretvárkou však netrpia iba negatívne postavy ale v mnohých smeroch sa jej nevyhnú ani pozitívne. Či už je to Brožek, Milenský či Ľudmila voči Hovorkovej a Šúplatovy.
 
     Posledným satiricky spracovaným problémom je prospechárstvo. Všetci v Bruchoslavicich obetujú aj svoju vlastnú česť aby z toho niečo mali. Svadba tiež nie je výnimkou, hlavne u Hovorkovej:
         „ Ja som sa veru tiež z lásky nevydávala za nebohého tvojho dedka a len
                      som mu privykla, a teraz vidíš, ako mi je dobre. “34
 
        V tejto Hurbanovej novele sú však rozoberané aj aktuálne problémy a to hlavne v rozhovoroch medzi Brožkom a Milenským. Milenský kritizuje rôzne problémy vtedajšej doby ako lenivosť a odrodilstvo Slovákov. Brožek je veľkým kritikom Slovákov a nemieni za nich bojovať keď si to nevážia.
 
 „ Národ náš hlboko padol, to ja, ak nie lepšie ako ty, teda iste tak dobre zakusujem. “35
           
„ Či je to nie hanba a potupa pre náš národ, že sa tak sám opúšťa,
                    že nemá synov, ktorým by šlo o jeho česť. “36
 
         Milenský tiež kritizuje odrodilcov, avšak na druhej strane ho to trápi.
 
„ Dobre, dobre veď reč má, ale pozriže, čo si Slováci aj s tou rečou robia? “37
 
           Milenský je proti teológom za to, že sú konzervatívni a brzdia v rozvoji spoločnosti svojim zasahovaním do úradných záležitostí. Je zvláštne, že Hurban je v tejto novele proti konzervativizmu a sám sa na konci svojho života stane konzervatívnym.
 
          „ A náš slovenský život najväčšmi zato kríva, že ho
                doteraz skoro samí teológovia opatrovali.“39
 
 
          „ A náš slovenský život najväčšmi zato kríva, že ho
                doteraz skoro samí teológovia opatrovali.“40
         Vyjadruje myšlienku potreby „ slovenského génia „ pre slovenský národ, ktorý by ho mal posunúť ďalej a nie ho brzdiť.
        V tejto Hurbanovej novele sa nachádza aj problém lásky s prekážkami. Hurban mu ale nevenoval dostatok priestoru takže je vyriešený veľmi jednoducho.