Kompozícia

Od Silvestra do Troch kráľov je novela, ktorú sám Hurban nazýva „ prvou
slovenskou noveletkou „. Vystupuje tu málo postáv, dejová línia je veľmi stručná a dej odráža každodenný život. Na konci je menší zvrat, keď sa dozvieme, kto kúpil los. Toto sú hlavné znaky novely, ktoré tu môžeme rozoznať. Dielo je satirou na súčastný malomeštiansky život, v niektorých pasážach až fraškou.
        Rozdelený je na desať kapitol.

     Časté výstupy tu má rozprávač, ktorými Hurban komentuje a opisuje dej a priamo komunikuje s čitateľom.

           „ Nech teda pomlčím o najväčšej výhre láskavého čitateľstva, ktoré sa

             tak zabaví pri prvej slovenskej noveletke ako pri nijakej inej. “41

       Táto novela bola napísaná pod pseudonymom Ľudovít Trenčiansky.

        Používa rozprávací, úvahový a opisný slohový postup.

        Jednými z mála použitých jazykových prostriedkov sú prirovnania, „tvár ako alabaster„ a kontrast. Kontrast je medzi Brožkom a Milenským, ich vnímaní sveta a okolia. Jedným z nich je život v prítomnosti a obavy nad budúcnosťou alebo veselosť a trápenie.

       Občas sa objavia príslovia.

        Jazykom sa chce Hurban priblížiť obyčajnému čitateľovi. Docieľuje to používaním hovorového jazyka a jednoduchého štýlu. Okrem tohto však na vyjadrenie istej charakterovej črty vkladá latinské, francúzske, nemecké a dokonca aj nárečové slová.

      Dej sa odohráva v čase od Silvestra roku 1846 až do Troch kráľov nasledujúceho roku.