Charakteristika postáv

Šúplata Ďord

        Šúplata je hlavná postava. Je to nevzdelaný, ale bohatý kapitalista. Má dosť veľkú postavu, čierne zuby a mastné šedivé vlasy, ktoré si zakrýva mastným čiernym krémom. Jeho tvár je okrúhla a hladko oholená. Vždy je dokonalo ulízaný.

               „ Zuby má pekné, čierne ako havran a komu sa také páčia,


                              nemá nič nad ne krajšieho. “7  

         I napriek svojej neohrabanosti je veľmi žiadaný u bruchoslavických dievok vďaka majetku. Je dosť hlúpy a aby si vybudoval väčšiu vážnosť používa nemecké a latinské výrazy.

             „ … všetky bruchoslavické panny ho mali vo svojich lajstroch ako mládenca

               zapísaného, klebety kmotier ho každý fašiang ženili … “8

      Dlho sa nechcel oženiť, prečo, nevedel nikto. Dôvodom asi bolo, že ho mládenecký život uspokojoval.

               „ Tisíce má, dom má, všetko má – milý pánboh vie,


                         čo je to, že sa len oženiť nemôže! “9

 

                „ Tak to obyčajne býva pri tých starých mládencoch, že sa im aj to,


                            po čom prv pachtili, naposledy zneľúbi. “10 

 

      Nakoniec sa rozhodne oženiť. Jeho hlavnou požiadavkou je výška vena. Šúplata je veľmi lakomý a chamtivý a peniaze sú u neho na vrchole hodnotového rebríčka. Nahnevá ho aj to, že jeho slúžka minula peniaze na zbytočný los.
Zamiluje sa do Ľudmily. Hlavným dôvodom pre jeho lásku sú nepochybne peniaze, ktoré môže získať z tohto vzťahu. Vie, že aby sa dostal k Ľudmile musí sa vtierať do priazne
        Hovorkovej. Priamo Ľudmile sa hanbí povedať niečo o svojich citoch.

      Ako praví Bruchoslavčan je veľmi výrečný, takže hneď ako mu dá Hovorková malú nádej na možné ohlášky všetko vyrozpráva v krčme.

     I keď má ohlášky už sľúbené je neistý a bojí sa konkurencie zo strany Milenského a Brožka. Láska k Ľudmile ho zmení. Začne čítať slovenské knihy a aj jeho láska k peniazom začína trochu slabnúť. I Hurdákovej klebety ho nezneistia až tak ako by sme čakali vzhľadom na jeho chamtivosť. I keď zo začiatku má z toho neuveriteľný strach, neskôr však pri pomyslení na Ľudmilu ustúpia.
 

                             „ Ale…na kieho čerta sú mi tie peniaze, keď ich nemám užiť.“11   

        Ale ani jeho láska nie je natoľko silná, aby prežila taký šok akým je zistenie, že Ilona vyhrala 200 000 zlatých. V tej chvíli sa preňho všetky tie klebety o zadĺženosti Hovorkovej stanú pravdou o jediným jeho cieľom je dostať Ilonu za ženu. Ilona je zrazu v jeho očiach atraktívna žena po stránke povahovej vďaka svojej vernosti, spravodlivosti, usilovnosti a pracovitosti.

        Keď Ilona príjme jeho ponuku, jediné čo ho trápi je žiarlivosť, takže nespí celú noc a sleduje, či za ňou niekto neprišiel a svadba musí byť hneď na druhý deň. Po tom, ako zistí, že bol oklamaný je v jeho duši už iba zúfalstvo a zlosť, ktorú si vybíja na chudere hlúpej Ilone.

       Šúplata je postava, ktorá je tak chamtivá, že si kvôli nim dokáže vsugerovať aj lásku a nakoniec na to aj doplatí.   
Jaroslav Milenský

     Milenský je mladý a chudobný slovenský spisovateľ. Je veľmi múdry a vzdelaný. Jeho hlavnou starosťou sú problémy národa ako bieda, odrodilstvo. Neustále sa trápi kvôli budúcnosti Slovenska. Kritizuje lenivosť a klebety, ktorých sú plné Bruchoslavice.

                              „ On sa do bruchoslavíckeho života a klebetníctva ani za mak

                             nestaral. A veď aj dobre mal, lebo je to hotové nešťastie pre


                             človeka s vyššími vecami sa zaoberajúceho, keď sa pustí do


                              obcovania s takými ľuďmi, ako sú Bruchoslavčania. “12 

       Brožek je jeho najlepší priateľ. Pri rozhovoroch s ním je však často prchký a rozprúdi veľkú diskusiu.

      I napriek tomu, že chce svoj život zasvätiť boju za národ, zamiluje sa do Ľudmily a v tej chvíli chce časť života darovať aj jej. Neverí príliš, že jeho láska bude naplnená, pretože si myslí, že Šúplatove peniaze sú preňho moc veľká konkurencia. Verí ale, že aj nenaplnená láska mu môže niečo dať.

                      “ No veď ja viem, že v mojom románe nebudem sa ja šťastne mať v láske,


                       ale zažije aspoň svätý cit, ktorý sa bez ohľadu na skutočnosť na srdci


                       milej rozprúdi a dušu rozblahoslaví. “13

      Keď zistí, že Ľudmila bude mať ohlášky so Šúplatom veľmi ho to raní, pretože ju miloval.
V tej chvíli jeho starosti o národ idú do úzadia a venuje sa svojim problémom.

               „ Hodil sa teda na diván a pochoval svoju dušu do žiaľov

                 a radostných rozpomienok na prvé hodiny lásky. “14

      Zo začiatku si myslel, že môže byť šťastný i z tej chvíle čo ju miloval a to ho naplní. Neskôr pochopil, že zabudnúť nie je až také jednoduché a rozhodne sa s tým niečo robiť. Sám však nie je schopný ničoho a o pomoc žiada svojho priateľa. Potom ako si myslí, že ho zradil a chce Ľudmilu pre seba je opäť utrápený a neschopný činu.  

                        „ Ten boj nie je dávno dokonaný, dokonávam ho teraz a vyznávam sa

                                   ti, že nemôžem byť šťastný na svete bez mojej Ľudmily. “ 15

 

      Milenský je vďaka svojim konfliktom so spoločnosťou slabým príkladom romantického hrdinu, avšak pre blaho seba alebo svojho národa nie je schopný nič urobiť.

      Táto postava je do určitej časti autoštilizáciou a Hurban pomocou nej vyjadruje svoje myšlienky.
Brožek

      Mladý advokát a jediný syn starého radného pána. Po smrti svojho otca  zdedí veľa peňazí kvôli čomu sa niektorí ľudia vtierajú do jeho priazne. Väčšina Bruchoslavčanov ho ale nemá rada. Dôvodom je ich pocit, že si svoje plány o budovaní mesta bude pretláčať cez svojho otca. Bruchoslavčania s jeho plánmi, ako rozvoj škôl, nesúhlasia, pretože sú príliš pokrokové na ich myslenie.

      Veľmi vzdelaný a zcestovaný používa latinské príslovia.

        

                   „ Tu praesens cura, deo comitte futura. ( Ty sa staraj o prítomnosť,


                                            bohu zver budúcnosť)“16

      Aj keď je to Milenského najlepší priateľ, sú podstatne rozdielny. Brožek má rád svoj národ, ale netrápi sa kvôli nemu tak ako Milenský. Je to veselý tip človeka, občas ho síce niečo trápi, ale väčšinou je bezstarostný.

                 „ Ale väčšiu časť vášho nešťastia, nepokoja, trápenia si vy sami robíte;


                                  lebo dávate viac práva starosti ako životu. “17

 

     Rád žartuje a vždy vie rozveseliť Milenského.

             „ Brožek sa chcel vážne zatváriť, ale mu to nešlo, takže si len zas požartoval. “18


    


            „ Brožek bol ten jeho večný anjel potešiteľ, vždy vedel potešiť svojho rozžialeného priateľa. “19

 

     Má dobrú dušu a je po celom meste známi svojou dobročinnosťou. Za túto vlastnosť ho  skúpi boháči nemajú v láske.

               

                „ Brožek, ako syn bohatého otca, kde čo dobré urobiť mohol,

                  neľutoval nikdy peňazí. Opatrní skupáni ho len daromným

                   rozsievačom peňazí menovali “20

      Brožek je veľmi obľúbený u Hurdákovej, ako jej vlastný syn od vtedy, ako jej pomohol s boľavými krížmi. Od tejto chvíle mu neváha pomôcť s hocičím.

        Jeho dobročinnosť sa mu vyplatí keďkúpi výherný los od Ilony. Ale ani tieto peniaze si nenechá pre seba a daruje ich Milenskému. Jemu pomohol vďaka svojmu plánu, aby dostal povolenie na vzťah s Ľudmilou. Počas tohto môžeme v jeho povahe vidieť veľa prešibanosti.

       Jediná vec, ktorá Brožka vyvedie zo žartovnej roviny je, keď mu ľudia hovoria, že on má dôvod byť bezstarostný, keď má plno peňazí od svojho otca. Takéto názory ho nahnevajú, pretože vie, že všetko čo má si musel tvrdo odpracovať.
                     

Hovorková

       Vdova po bohatom Imrichovi Hovorkovi. Ako mladá bola veľmi krásna a teraz, i keď je stará tiež nevyzerá najhoršie. Má bielu tvár a pleť, čierne vlasy, poorané líca a jasné vysokéčelo, ktoré zvýrazňuje jej autoritu. V Bruchoslaviciach patrí k najváženejším občanom. Jej veľkou konkurenciou je Hurdáková, ktorá o nej občas roznáša klebety. Hovorková však nedopustí, aby sa o nej v zlom klebetilo a v takomto prípade vždy obvolá všetkých aby tú lož vyvrátila.

        Záleží jej na peniazoch a postavení z čoho sa odvíja aj jej životná filozofia. Pre ňu nie je vo vzťahu dôležitá láska. Hlavné je zobrať si staršieho, bohatého muža po ktorom , keď zomrie, jej zostane zabezpečený život.

       Toto vštepuje aj Ľudmile spolu s inými múdrosťami. Je veľmi panovačná a aby si zaistila, že Ľudmila počúvne jej príkaz a vezme si Šúplatu, vyhráža sa jej vydedením. Sama však dobre vie, že nikomu inému by svoje peniaze nedala a robí to len z čistej opatrnosti.

       Hovorková dobre vie, že aby získala to čo chce, musí sa vtierať do priazne Šúplatu. Keď k nej príde Brožek, ktorý je dobre postavený, nastane u nej istý zmätok komu sa má vtierať viac. Vždy sa správa dobre iba k tým, čo pre ňu môžu niečo urobiť. Preto nemá rada Milenského, lebo on jej žiadne výhody zaistiť nemôže.

        Je to veľká dáma. Je veľmi pobožná a vo veciach má rada poriadok.

                      „ Časy a roky letia ako voda, neporiadok vo veciach domácich len zastavuje

                                užitočný čas, ktorý vo svojom toku zlaté zrnká donáša.“21

          Poriadok chce mať vždy vo všetkom, aj vo vzťahoch a to nie len svojich ale aj ostatných. Preto riadi život aj Ľudmile, aby mala všetko pod kontrolou. Je veľmi nahnevaná, keď sa chce Ľudmila vymaniť spod jej vlády. Používa nemecké a francúzske slová, aby všetci vedeli, že je vzdelaná.

        Navonok sa k nej všetci správajú milo a s úctou, avšak nikto ani jej vlastná rodina ju nemajú skutočne radi. Iba kvôli peniazom. Ľudia sa k nej správajú tak, ako sa ona správa k ostatným.

                     „ Hovorková má syna, nevestu a štvoro vnúčeniec, ktorý
 
                      všetci na jej smrť s rozkošou čakajú. “22  

Ľudmila

         Sirota a vnučka Hovorkovej. Rúčky má ako valčeky, hrdlo ako alabaster, bielu pleť a čierne oči. Kvôli svojim peniazom a kráse je najžiadanejšia v Bruchoslaviciach.

              
  „ Mladé je to, pekné je to, ohnivé je to,… “23

 

                 „ Keď dnu vošla, nič sa to ináč nezdalo, iba akoby bol anjel zletel dolu z vysokého neba. “24

 

       Musí poslúchať svoju babku a i keď jej to často vadí má k nej úctu.

              „ Ach oni sú dobrá, babka moja, oni chcú, aby som šťastná bola, ak len chcú,

                        nech len chcú, ja im budem vďačná za to až do smrti. “25

 

        Babka jej stále niečo prikazuje ale ona sa chce vzoprieť. Bojí sa toho kvôli babkinmu vyhrážaní sa o vydedení. Z toho má strach i keď peniaze nemá v obľube. Nechce sa vydať za Šúplatu, pretože miluje Milenského. Toto je jediná situácia, ktorá ju prinúti povedať babke svoj názor. Ona ale o tom nechce ani počuť. Vidí, že je to márna snaha, takže sa ďalej tvári ako dobrá vnučka, i keď si je istá, že si Šúplatu i za cenu úteku od babky a života v chudobe.

     Šúplata a jeho neohrabanosť je mu iba na smiech a občas si z neho robí žarty.

         Brožek je spokojný, že si jeho priateľ vybral ju, pretože je jediná v Bruchoslaviciach hrdá na svoju národnosť.

              „ … je jediné v celých Bruchoslaviciach oddané svojmu národu. “ 26
Ilona

       Ilona je kuchárka u Šúplatu. Nie je príliš príťažlivá, kríva a tiež nie je v najmladšom veku.

                          „Jeho Ilona bola kus neobyčajného človiečika s tým, pravda,


                          neobyčajným znamením, že na jednu nôžku trochu zatŕhala,


                          pritom ale hrbatá nebola, aj zuby ešte dosť husté mala, … “ 27

     V hlave toho veľa nemala, čo sa ukázalo aj keď kúpila los, ktorý mal cenu 5 zlatých za 15 zlatých, pretože si myslela, že automaticky vyhráva 200 000. V tomto čine je aj naivita, keďže uverila chamtivému Židovi.  

                          „ A dvestotisíc zlatých, ktoré zaň dnes zajtra dostanem? Myslia si, že


                                  neviem, čo mi banka vyplatí za túto ceduľu?“ 28

 

     Ale mala aj dobré vlastnosti, ako vernosť, spravodlivosť a pracovitosť a to bol aj hlavný dôvod prečo pracovala u Šúplatu už dvadsať rokov.
 

                       „ … mala aj tú krásnu cnosť, že bola už väčšmi stará ako


                              mladá a mladá chasa nemala sa za kým vláčiť.“29

 

        Šúplata ju veľmi pokarhá keď kúpi los, čo ju mrzí, pretože v jej vzťahu k nemu je aj trochu lásky. To je tiež dôvod, prečo nepodporuje jeho rozhodnutie oženiť sa, hoci na druhej strane chce aj z tohto niečo vyťažiť a líška sa mu s dúfaním, že získa nejaké peniaze, avšak neúspešne.

        Jej snaha predať los, ktorý ponúkala dokonca aj Šúplatovi, je nakoniec korunovaný úspechom, čo je asi najväčšia chyba v jej živote.

         Nakoniec sa jej pošťastí  a Šúplata sa s ňou ožení. Už dávno ho ľúbila a bol to jej tajný sen.
 

               „ Ja ich, mladý pánko môj – veru tiež veľmi, a to už oddávna


                          ľúbim a chcem ich vernou manželkou byť. “ 30