Bibliografia

1. Kolektív autorov: Literárny sprievodca po Slovensku. Bratislava, Šport 1960
2. Kolektív autorov: EncyklopédiaSlovenskýchspisovateľov. Bratislava, Obzor 1984
3. Minárik, Jozef: DejinySlovenskejliteratúry.Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateĺstvo 1962    
4. Kusý, I.: Jozef Miloslav Hurban, Bratislava 1948
5. Winkler, Tomáš: Jozef Miloslav Hurban, Život zvoniaci činom, Život a dielo v dokumentoch. Martin, Osveta 1987
6. Hurban, Jozef Miloslav: Olejkár. Bratislava, Tatran 1987